Home  |  Nieuws  |  Portfolio  |  Profiel  |  Contact

 

MEERWIJK

(informatiefilm, 2009)
De Meerwijk Bibliotheek in Edam-Volendam is in 2009 gerenoveerd. Vanaf de heropening biedt de bibliotheek ook onderdak aan het wijksteunpunt van diverse organisaties op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Op deze manier ontstaat een laagdrempelige mogelijkheid voor de inwoners van Edam-Volendam om informatie en advies in te winnen, toegang te krijgen tot vrijwilligersdiensten in en rond huis voor ouderen, chronisch zieken en hun mantelzorgers, etc.

Met de door Orphic Film ontwikkelde korte film ‘MEERWIJK - meer dan boeken, meer dan burenhulp’ wordt de laagdrempeligheid inzichtelijk gemaakt, aan de hand van een voorbeeldcasus. Bij de ontwikkeling van het scenario is rekening gehouden met de inzet van een niet-professionele cast bestaande uit vrijwilligers (die overigens een uitstekende prestatie heeft neergezet). De gemeente Edam-Volendam was opdrachtgever van dit filmproject.

 

> Home  > Portfolio  > MEERWIJK